Mgr. Markéta Káninská

notářka

Mgr. Markéta Káninská vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou absolvovala v roce 2010 s vyznamenáním. Svou právní praxi zahájila již v červnu roku 2006 na pozici právního asistenta ve středně velké advokátní kanceláři. V advokacii setrvala více než sedm let, během kterých se věnovala převážně právu občanskému a právu obchodních společností.

Advokátní stav opustila v září 2013, kdy začala působit jako notářský koncipient a posléze jako notářský kandidát u Mgr. Šárky Sýkorové, notářky se sídlem v Praze. Od 1.7.2017 do 31.12.2018 působila Mgr. Markéta Káninská coby notářka v obvodu Okresního soudu Praha – východ. S účinností ode dne 1.1.2019 byla Mgr. Markéta Káninská jmenována notářkou v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4 do uvolněného notářského úřadu pro JUDr. Daniele Hofmannové.

Nad rámec notářské činnosti se Mgr. Markéta Káninská řadu let věnuje publikační činnosti coby autor příspěvků do příruček určených pro právní praxi a odbornou veřejnost pro nakladatelství Verlag Dashöfer, od roku 2016 působí rovněž jako akreditovaný průvodce osob se zrakovým postižením a v neposlední řadě se spolu s dalšími dvěma kolegyněmi podílí na organizování pravidelných neformálních setkání pražských notářů s kulturní i sportovní tématikou.

kaninska@mojenotarka.cz
+420 212 245 750

JUDr. Markéta Košťálková

notářská kandidátka, zástupkyně notářky
kostalkova@mojenotarka.cz
+420 212 245 750

Mgr. Eva Čmelínská

notářská koncipientka
cmelinska@mojenotarka.cz
Tel. +420 212 245 750

Mgr. Anna Dvořáková

notářská koncipientka
dvorakova@mojenotarka.cz
Tel. +420 212 245 750

Jiřina Svobodová

Office manager, notářská tajemnice
kancelar@mojenotarka.cz
Tel. +420 212 245 750

Michal Ladman

Právní asistent

Tel. +420 212 245 750