Služby poskytované naší kanceláří

Ověřování

Czech Point

Obchodní korporace a další právnické osoby

Přímé zápisy do veřejných rejstříků

Manželské smlouvy

Závěti a jiné typy pořízení pro případ smrti

Majetkové dispozice

Notářské úschovy

Zástavní smlouvy a rejstřík zástav

Přímá vykonatelnost

Osvědčení

Řízení o pozůstalosti